CHÍNH THỨC| Đã cài được ANDROID lên iPhone! Các bạn có thể mua ngay 1 em iPhone 7 về nếu muốn nó chạy thử Android hoặc mua iPhone 7 Plus: …

source