Điểm tin: – Đã cài được Android lên iPhone – Nokia chốt lịch ra mắt 8.2 5G – MR.Quảng khẳng định nhiều hãng khác đang học tập B-phone (Sponsored)Mua…

source