Android BẢO MẬT HƠN iOS?? Từ trước đến nay vấn đề bảo mật smartphone luôn bị coi nhẹ nhất là các mẫu máy giá rẻ. Người ta nghĩ rằng điện thoại…

source